|     O PORADNI KONTAKT

Większość przewlekłych chorób wątroby przebiega bezobjawowo aż do czasu pojawienia się istotnych, często nieodwracalnych powikłań. Wczesna diagnoza i właściwe leczenie w większości przypadków umożliwiają zahamowanie postępu choroby i uniknięcie groźnych dla życia następstw.
Komfort i długość życia ludzi cierpiących z powodu wiekszości przewlekłych chorób wątroby nie musi różnić się od tych obserwowanych u zdrowych osób.
Kluczem do osiągnięcia tego stanu jest odpowiednia opieka hepatologiczna. Specjalizujemy się w tym.

Konusltacje Hepatologiczne
Aktualności: Dr Jan Gietka o szczepieniach p/wzw B na konferencji Spektrum Jan Gietka na European Young Hepatologists Workshop Wszystkie miejsca na dzień konsultacji za 5 złotych zarezerwowane Czytaj wszystkie newsy >>
U chorych z objawową marskością wątroby szanse 5-letniego przeżycia ocenia się na około 50%. Odpowiednia opieka nad tymi chorymi potrafi wydłużyć ten czas o 8-10 lat.
Copyright 2011-15 / hepatolodzy.plinfo@hepatolodzy.pltel.: 534 43 44 43