|     O PORADNI KONTAKT

Większość przewlekłych chorób wątroby przebiega bezobjawowo aż do czasu pojawienia się istotnych, często nieodwracalnych powikłań. Wczesna diagnoza i właściwe leczenie w większości przypadków umożliwiają zahamowanie postępu choroby i uniknięcie groźnych dla życia następstw.
Komfort i długość życia ludzi cierpiących z powodu wiekszości przewlekłych chorób wątroby nie musi różnić się od tych obserwowanych u zdrowych osób.
Kluczem do osiągnięcia tego stanu jest odpowiednia opieka hepatologiczna. Specjalizujemy się w tym.

Konusltacje Hepatologiczne
Aktualności: Dr Skrzat-Wojdacz na warsztatach Hepatology Perspectives 2015 Warsztaty w Royal Free Hospital z udziałem dr J. Klapaczyńskiego Wykład dra Klapaczyńskiego dotyczący interferonu i jego miejsca w terapii HCV Czytaj wszystkie newsy >>
Wcześnie wykryty rak wątrobowokomórkowy cechuje się 5-letnim przeżyciem wynoszącym do 50-70%. Niezwykle ważny jest dobrze zaplanowany program badań skriningowych u chorych z grup ryzyka.
Copyright 2011-15 / hepatolodzy.plinfo@hepatolodzy.pltel.: 534 43 44 43