Konsultacje za 5 pln

Cykliczne konsultacje organizowane przez lekarzy poradni, aby ułatwić dostęp do hepatologa szerokiemu gronu chorych.

Cykliczne konsultacje organizowane przez lekarzy poradni, aby ułatwić dostęp do hepatologa szerokiemu gronu chorych.

● ● ●
Najbliższy termin

3 marca 2018

sobota, godz: 12-15

Konsultuje

Jakub Klapaczyński, hepatolog

dr Jakub Klapaczyński

hepatolog

Zapisy

19 lutego 2018

od godziny 16.00

601 390 600

Konsultujemy jedynie cho­rych pierwszorazowych

Liczba miejsc ograniczona!

Lokalizacja

ul. Czerniakowska 155 lok. 108, Warszawa

Wejście od strony ul. Cze­rnia­kow­skiej przy skrzy­żowa­niu z ul. Szwo­le­że­rów, w pi­wnicy, obok skle­pu wędkarskiego.

Gabinet lekarski, w którym odbywają się kon­sul­tacje znajduje się poza siedzibą poradni!