Blog

Aktualności, wydarzenia

2013

18-19.10.2013

Wykład dr J.Klapaczyńskiego na Warsztatach Hepatologicznych

W czasie Jesiennych Warsztatów Wirusologicznych organizowanych w Sandomierzu dr Jakub Klapaczyński przedstawiał doświadczenia własne dotyczące prowadzenia leczenia WZW typu C w grupach trudnych do leczenia chorych, dotychczas dyskwalifikowanych z leczenia z uwagi na względne przeciwwskazania.

30.06-27.07.2013

Dr J.Gietka w Londynie

Doktor Jan Gietka otrzymał na początku roku stypendium Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, które sponsoruje wyjazd na hepatologiczny staż do St.Mary's Hospital w Londynie. Jest to jeden z największych ośrodków hepatologicznych w UK mający najwyższe odsetki wyleczeń z PWZW typu C. W dniach 01-26.07.2013 pełnił funkcję lekarza specjalisty na Oddziale hepatologii pod kierownictwem prof. Marka Thursza.

06-10.06.2013

Kongres APASL w Singapurze

Wiele nowych osiągnięć w dziedzinie hepatologii pojawia się na konferencji Azjatyckiego Towarzystwa Badań nad Chorobami Wątroby. W dniach 06-10.06.2013 dr Jakub Klapaczyński uczestniczył w sesjach poświęconych WZW typu B, WZW typu C i leczeniu marskości wątroby.

09-11.05.2013

Warsztaty Hepatologiczne w Serocku

Obaj hepatolodzy z Przychodni uczestniczą w konferencji dotyczącej zagadnień terapii trójlekowej u chorych zakażonych HCV. Interesujące panele dotyczyły również postępowania z chorymi z rakiem wątrobowokomórkowym.

24-28.04.2013

Zjazd EASL w Amsterdamie

Udział obu lekarzy Przychodni w konferencji Europejskiego Towarzystwa Badań nad Chorobami Wątroby w Amsterdamie. Udział w panelach dotyczących PBC, PSC, AIH, PWZW typu C, PWZW typu B. Aktywny udział w zamkniętych sesjach dotyczących stłuszczeniowej choroby wątroby u chorych z otyłością olbrzymią oraz najnowszych osiągnięć w leczeniu PWZW B i C

25.04.2013

Nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia - terapia trójlekowa!

W dniu wczorajszym pojawiło się nowe obwieszczenie Ministra Zdrowia dotyczące nowych programów lekowych leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C. Zakłada ono wprowadzenie w Polsce długo oczekiwanej terapii trójlekowej! Na razie terapią tą objęci zostaną chorzy ze znaczącym włóknieniem (od S2 w górę) objęci reterapią lub w pierwszorazowej terapii tylko u chorych z genotypem IL-28B T/T. Chociaż oczekiwaliśmy nieco więcej, to i tak jest to duża zmiana i szansa dla dość dużej grupy chorych z dużym zaawansowaniem i niepewnym przez to rokowaniem.

22-23.03.2013

Konferencja WIROSKOP

Obaj konsultujący w Przychodni hepatolodzy uczestniczą w konferencji WIROSKOP poświęconej leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby, a przede wszystkim PWZW typu B.

20.03.2013

Pierwsze od lat zabiegi TIPS w Polsce!

2xsukces!!! Dwóch pacjentów z marskością wątroby i nawrotowym wodobrzuszem prowadzonych przez zespół do którego należy doktor Jakub Klapaczyński przeszło zabiegi założenia TIPS - połączenia wrotno-kawalnego. Zabiegi zakończyły się pełnym sukcesem. Powagi temu wydarzeniu dodaje fakt, że ośrodek w którym pracuje doktor J.Klapaczyński jest jedynym ośrodkiem w Polsce gdzie tego typu zabiegi, dużo częstsze w Europie Zachodniej, są wykonywane. Wcześniejsze polskie doświadczenia innych ośrodków sprzed wielu lat były na tyle negatywne, że na wiele lat wstrzymały rozwój tej metody poprawiania jakości życia chorych z marskością wątroby.

29.01.2013

Obrona rozprawy doktorskiej Jana Gietki

Doktor Jan Gietka broni doktorat z nieinwazyjnych metod oceny włóknienia wątroby. Tym samym w tej wąskiej, ale bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedzinie staje się jednym z największych specjalistów w kraju. Wybrane elementy rozprawy będą publikowane w prasie z listy filadelfijskiej.

4.12.2012

Kurs z TIPSów w Hradec Kralove

Obaj hepatolodzy z Przychodni na kursie w Hradec Kralove z zakładania TIPS - połączenia wrotno-systemowego u chorych z wodobrzuszem i żylakami przełyku w przebiegu nadciśnienia wrotnego. Hradec Kralove to drugi największy ośrodek wykonujący tego typu zabiegi w Europie. Przygotowujemy się do pierwszych od kilku lat w Polsce zabiegów zakładania shuntów wrotno-kawalnych.