Blog

Aktualności, wydarzenia

2016

28.11.2016

Ostatni z serii wykładów o hepatologii dla reumatologów

26 listopada 2016 roku, w Białowieży zakończyliśmy tegoroczny cykl wykładów dla reumatologów z różnych części kraju. Podczas wykładu omawialiśmy problemy współistnienia różnych chorób reumatologicznych. Ciekawa dyskusja dotyczyła kryteriów wykluczania z programów leczenia biologicznego osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B.

11-15.11.2016

Dr Jakub Klapaczyński na Kongresie AASLD w Bostonie

W dniach 11-15.11.2016 dr Jakub Klapaczyński uczestniczył w jednej z najważniejszych na świecie konferencji hepatologicznych organizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Hepatologiczne.

17.10.2016

Leki osłonowe w marskości - niewskazane

W październikowym numerze Hepatology przedstawiono wyniki badania potwierdzającego podejrzewany od dawna związek między stosowaniem leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, a powikłaniami marskości. Leki te (omeprazo, pantoprazol, esomeprazol itp.) są grupą najczęściej nadużywanych leków u chorych z marskością wątroby. Często lekarze przepisują je bez wskazań, albo po to, żeby zmniejszyć ryzyko krwawienia z żylaków przełyku lub częściej żylaków dna żołądka, chociaż należy podkreślić, że leki te tego ryzyka w ogólnie nie zmniejszają. Wyniki badania wskazują na to, że stosowanie lekow z tej grupy zwiększa ryzyko dwóch powikłań - encefalopatii wątrobowej oraz samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej, które mogą mieć przebieg fatalny.

15.10.2016

U których chorych z marskością gastroskopia?

W najnowszym numerze Journal of Hepatology ukazał się ciekawy artykuł sprawdzający czy kryteria sugerujące konieczność poszukiwania żylaków przełyku u chorych z marskością opisane w konsensusie Baveno VI są skuteczne. Kryteria te zakładają, że u chorych z wynikiem FibroScanu niższym niż 20 kPa oraz liczbą płytek krwi wyższą niż 150 tys. można nie wykonywać gastroskopii, gdyż ryzyko żylaków jest małe. Czy tak jest w rzeczywistości? W zasadzie tak. Kryteria te oznaczały, że z 98-procentowym prawdopodobieństwem chory nie miał żylaków dużego ryzyka. Należy jednak patrzeć na te kryteria raczej jako wskazówkę kto nie wymaga pilnej gastroskopii niż kto nie wymaga jej w ogóle. W naszej praktyce wyznajemy zasadę, że każdy chory z marskością powinien przejść zabieg gastroskopii w celu poszukiwania żylaków przełyku.

12.10.2016

Nie opisujemy badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

W dniu dzisiejszym zdarzyła się trudna sytuacja będąca wynikiem nieporozumienia w obrębie personelu przychodni, na której stracił nasz pacjent. Recepcja błędnie poinformowała chorego, że jesteśmy w stanie samodzielnie opisać zdjęcia z tomografii komputerowej (lub rezonansu magnetycznego), czyli zaawansowane badania obrazowe. Jesteśmy internistami-hepatologami, nie radiologami. O ile badania rentgenowskie czy też badania ultrasonograficzne jesteśmy w stanie intepretować we własnym zakresie to nie jesteśmy radiologami i nie mamy zarówno umiejętności do intepretacji tak złożonych badań, ani profesjonalnego sprzętu do tego, żeby te badania wyświetlić tak, żeby wychwycić wszelkie niuanse badania. W takich sytuacjach zatrzymujemy płytę z badaniem i analizujemy badanie wspólnie z naszymi radiologami po wizycie.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za zapisy prowadzone przez recepcję i przeszkoliliśmy ponownie Panie recepcjonistki, ale w sprawach trudnych i niestandardowych może się nadal zdarzyć jakieś nieporozumienie. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z nami w przypadku nietypowych konsultacji - czy to drogą e-mailową czy też drogą telefoniczną (namiary w zakładce kontakt)

03.10.2016

Dr Jan Gietka wśród uczestników Hepatology Academy w King's College

Dr Jan Gietka znalazł się w grupie lekarzy zaproszonych na warsztaty hepatologiczne w czołowym światowym ośrodku hepatologicznym - King's College w Londynie. W trakcie warsztatów w dniach 03-04.10.2016 omawiane będą m.in. problemy związane z dostępem do nowoczesnego leczenia przeciw WZW typu C, działania niepożądane leków stosowanych w terapii autoimmunologicznego zapalenia wątroby, leczenie genetycznie uwarunkowanych chorób wątroby oraz spektrum chorób wątroby występujących w ciąży. Sporo czasu poświęcone było także głośnemu problemowi zgłaszanemu przez niektóre ośrodki europejskie, które zauważyły zwiększoną częstość raka wątrobowokomórkowego u chorych z zaawansowanym włóknieniem po skutecznej terapii lekami DAA.

25.09.2016

Kolejny wykład doktora Jana Gietki o HBV dla lekarzy rodzinnych

Podczas konferencji Spektrum, która odbyła się 24.09.2016 w Warszawie dr Jan Gietka wykładał specyfikę zakażenia HBV. Lekarze rodzinni zaproszeni na szkolenie mogli usłyszeć o tym dlaczego nie możemy wyleczyć przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, jak diagnozować zakażenie HBV, dlaczego nie leczymy wszystkich zakażonych osób. Ważnym elementem corocznych wykładów doktora Gietka jest omówienie aktualnych zaleceń dotyczących szczepień przeciw WZW typu B i jak postępować w trudnych sytuacjach związanych z wykonywaniem tych szczepień.

21.09.2016

Wykład dla reumatologów na temat powikłań hepatologicznych w reumatologii

Podczas warsztatów Interdyscyplinarnej Akademii Medycyny Praktycznej w Toruniu na początku września dr Klapaczyński i dr Gietka zaprezentowali wspólnie wykład omawiający najczęstsze powikłania leczenia reumatologicznego. Wykład zwieńczyła żywa dyskusja na temat toksyczności po metotreksacie oraz obecności niektórych autoprzeciwciał wątrobowych u chorych z chorobami reumatologicznymi.

20.09.2016

Hepatolodzy autorami pracy poglądowej w prestiżowej Medycynie po Dyplomie

W październikowym numerze najważniejszego polskiego periodyku dla internistów - Medycyny po Dyplomie - temat okładki i numeru to stłuszczenie wątroby. Swoje własne podejście do leczenia stłuszczenia wątroby, aktualne wytyczne dotyczące leczenia oraz diagnostykę omówili na łamach gazety dr Jan Gietka i dr Jakub Klapaczyński. W artykule opisano stosowane w poradni leczenie farmakologiczne, diagnostykę z uwzględnieniem metod oceny włóknienia, rolę biopsji w rozpoznawaniu NAFLD. Polecamy lekturę. Autorzy zwrócili uwagę na przystępny język, gdyż pismo kierowane jest również do internistów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności niż gastroenterolodzy i hepatolodzy.

23.08.2016

Wyznaczyliśmy kolejny dzień promocyjnych konsultacji za 5 PLN

Dr Jan Gietka będzie konsultował chorych podczas kolejnego dnia bezpłatnych konsultacji, który odbędzie się w sobotę, 4 marca 2017 roku. Zapisy będą przyjmowane 13 lutego 2017 od godziny 16.00. Proszę pamiętać, że zapisy kończą się bardzo szybko. Ostatnie 10 konsultacji zostało zarezerwowane w ciągu pierwszych 10 minut od otwarcia linii telefonicznej.

01.08.2016

Wszystkie miejsca na konsultacje za 5 PLN 27.08 wykorzystane

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zapisy na kolejny dzień z konsultacjami za 5 PLN cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Wszystkie 9 miejsc zostało wykorzystane w ciągu 5 min. od rozpoczęcia zapisów. Zapraszamy 27.08 na ul.Czerniakowską. Proszę zwrócić uwagę, że jest to w innym miejscu niż nasza główna siedziba. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom z powodów organizacyjnych konsultować będzie tym razem dr Jakub Klapaczyński.

26.07.2016

Już za 6 dni zapisy na konsultacje za 5 PLN

Już za sześć dni zapisy na dzień konsultacji za 5 PLN. Ta akcja mająca na celu zwiększenie dostępności do hepatologa cieszy się zawsze ogromnym zainteresowaniem i wszystkie przygotowane terminy są rezerwowane w ciągu kilku minut. Osoby, które nie zdążą się zapisać lub dodzwoniły się już po zajęciu wszystkich terminów prosimy o cierpliwość. Kolejny taki dzień najprawdopodobniej w lutym 2017 roku.

25.07.2016

Leczenie HCV

Wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Po początkowym entuzjazmie związanym z nowymi programami lekowymi NFZ uwzględniającymi najnowsze leki przeciwwirusowe i po zapowiedzi dużych możliwości refundacyjnych w zakresie tej terapii ze strony państwowego ubezpieczyciela i strony rządowej wydawało się, że pomoc dla chorych najbardziej potrzebujących leczenia zakażenia HCV będzie ogólniedostępna bez ograniczeń. Realia ostatnich tygodni pokazują jednak, że pieniędzy na leczenie jest niewiele i w wielu ośrodkach w Polsce leczenie zostało bardzo ograniczone, a w niektórych wręcz wstrzymane. Niedostępność leków, z którą zderzają się chorzy pomimo entuzjastycznych opinii w mediach jest dla pacjentów niezwykle frustrująca i skutkuje dążeniem do leczenia na własną rękę, co nie powinno mieć miejsca. Liczymy jednak, że tak jak dość nagle leczenie zostało ograniczone, tak równie niespodziewanie program zostanie ponownie uruchomiony na szeroką skalę.

24.07.2016

Krwioupusty w Przychodni Hepatolodzy

W pierwszym półroczu 2016 roku u 3 osób rozpoznaliśmy hemochromatozę pierwotną (wrodzoną). Postawienie rozpoznania było możliwe na podstawie typowego obrazu klinicznego, wysokiego wysycenia transferyny i/lub wysokiego stężenia ferrytyny. W każdym przypadku potwierdzenie uzyskaliśmy drogą badań genetycznych wykonanych w naszej poradni. U każdego z tych chorych powodem konsultacji była łagodna hipertransaminazemia. W jednym przypadku rozpoznanie zostało postawione w fazie znaczącego włóknienia wątroby. Niestety nie tylko rozpoznanie tej dość podstępnie rozwijającej się choroby nastręcza trudności. Z powodu nieuwzględnienia w katalogu procedur szpitalnych jednodniowego krwioupustu oraz małej świadomości istnienia tej choroby u lekarzy chorzy z hemochromatozą mają duże trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogą wykonać krwioupusty, będące podstawą leczenia. Miło nam poinformować, że od lipca umożliwiliśmy procedurę krwioupustów w naszej poradni. Zabiegi będą miały miejsce rano, w godz. 8.00-9.00. Każdy upust powinien być poprzedzony badaniem morfologii krwi wykonanym dzień wcześniej.

28.05.2016

EMA daje zielone światło kolejnym lekom przeciwwirusowym

Europejska Agencja Lekowa rekomendowała dopuszczenie do stosowania w Europie dwóch skojarzeń leków przeciwwirusowych: sofosbuwiru z welpataswirem (firmy Gilead) oraz elbaswiru z grazoprewirem (firma Merck). Schemat z użyciem welpataswiru ma unikalną cechę pełnej pangenotypiczności, tzn. jest bardzo skuteczny wobec wszystkich genotypów wirusa HCV (od genotypu 1 do 6) osiągając (według danych z badań klinicznych) skuteczność co najmniej 90% (dla genotypu 3, dla innych w przedziale 95-100%). Drugi zaaprobowany schemat jest z kolei szansą szczególnie dla chorych z przewlekłymi chorobami nerek zakażonych genotypami 1 i 4. Należy pamiętać, że zakażenie HCV jest szczególnie częste w grupie chorych dializowanych.

26.05.2016

Hepatology Academy w Hanowerze

W dniach 26-27.05.2016 dr Jan Gietka uczestniczył w pierwszym spotkaniu warsztatowym w ramach Hepatology Academy. Spotkanie odbyło się w wiodącym europejskim ośrodku hepatologicznym w Hanowerze. Warsztaty prowadził zespół pod kierownictwem wybitnych hepatologów - prof.Michaela Mannsa oraz prof.Heinera Wedemayera. W trakcie spotkania omawiano główne aktualne problemy hepatologii: powikłania po nowych lekach przeciwwirusowych stosowanych w terapii PZW typu C (rozwój raka wątroby w trakcie i po leczeniu), zmieniającą się rolę kwasu ursodezoksycholowego w leczeniu pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, rolę statyn, jako leku przeciw włóknieniu wątroby. Dyskutowano również na temat obecności leków licencyjnych sprowadzanych z Indii w różnych krajach europejskich, które są dużo tańsze od oryginalnych preparatów. Dużo czasu poświęcono autoimmunologii, która jest szczególnie bliska lekarzom naszej Poradni. Omawiano leczenie pierwotnej marskości żółciowej (w piśmiennictwie anglosaskim nazywanej obecnie pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych o czym piszemy w dziale CHOROBY) z najnowszymi doniesieniami dotyczącymi leków drugiego rzutu. Długa dyskusja dotyczyła też stosowania budezonidu w leczeniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby. Martwiące okazują się z kolei doniesienia odnośnie wycofywania się niektórych firm farmaceutycznych z wprowadzania kolejnych leków przeciwwirusowych na rynek europejski, co może zahamować dalszy spadek cen tych leków. Kolejne spotkanie warsztatowe Jana Gietki odbędzie się w King's College w Londynie i jest planowane na jesień 2016 roku.

30.04.2016

Organizacyjne spotkanie Hepatology Academy w Paryżu

W dniach 29-30.04.2016 dr Jan Gietka uczestniczył w pierwszym, organizacyjnym spotkaniu w ramach 3-letniego programu kilkudniowych staży w wiodących ośrodkach europejskich. Było to organizacyjne spotkanie ok. 100 ekspertów-hepatologów z różnych krajów świata służące wymianie doświadczeń związanych z różnymi problemami hepatologicznymi, a w szczególności trudności w dostępie do leczenia HCV, nowych wyzwań w terapii w różnych krajach Europy (uchodźcy) oraz wprowadzania ogólnokrajowych programów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażenia HCV.

20.02.2016

Dr Jan Gietka uczestnikiem prestiżowej Hepatology Academy

Dr Jan Gietka został zaproszony do udziału w presiżowym programie międzynarodowych warsztatów hepatologicznych. Akademia składać się będzie z międzynarodowych spotkań w głównych hepatologicznych ośrodkach Europy: King's College w Londynie, Hanowerze, Mediolanie, Paryżu, Frankfurcie oraz innych.

25.01.2016

Wszystkie terminy na "Dzień konsultacji hepatologicznych za 5 pln" 27.02 już wyczerpane.

W ciągu 4 minut zarezerwowane zostało wszystkie 10 terminów konsultacji za 5 złotych, które przygotowaliśmy w puli lutowej. Zapraszamy na kolejny dzień w lipcu/sierpniu 2016 roku. Informacje już wkrótce.