Badania hepatologiczne

Oferujemy badania elastograficzne wątroby aparatem FibroScan oraz szeroki wachlarz badań krwi.

Oferujemy badania elastograficzne wątroby aparatem FibroScan oraz szeroki wachlarz badań krwi.

Badanie elastograficzne FibroScan

Od kwietnia 2017 roku wykonujemy badania elastograficzne wątroby aparatem FibroScan.

FibroScan to aparat dokonujący pomiaru zaawansowania choroby wątroby. W miarę trwania różnych chorób wątroby dochodzi do niszczenia miąższu narządu i postępu w kierunku marskości. W miarę postępu włóknienia wątroba staje się coraz bardziej sztywna i twarda. FibroScan mierzy sztywność miąższu wątroby podczas badania wykorzystującego zasady ultrasonograficzne.

FibroScan jest szeroko wykorzystywany w najlepszych ośrodkach europejskich do oceny zaawansowania i mierzenia postępu chorób wątroby. W takiej sytuacji badania wykonuje się w określonych odstępach czasu.

W części wskazań FibroScan wyeliminował potrzebę wykonywania biopsji wątroby.

Badanie trwa 10 minut, jest niebolesne, a wynik jest wydawany choremu po zakończeniu badania.

W naszej przychodni badanie elastograficzne wątroby aparatem FibroScan wykonują doświadczeni i certyfikowani hepatolodzy.

Sprawdź szczegóły

Badania krwi

serologiczne badania wirusowe (anty-HCV, HBsAg i inne bada­nia w ra­mach PZW B, anty-HAV, bada­nia w kie­run­ku nad­każe­nia wiru­sem zapa­lenia wą­tro­by typu D)

badania genetyczne (bada­nia obecno­ści wiru­sów hepa­totro­powych, dia­gno­sty­ka cho­roby Wilsona, ozna­cze­nia wi­re­mii, obe­cność muta­cji dla ze­społu Gil­ber­ta, diagno­styka pre­dys­pozy­cji gene­ty­cznych do hemo­chro­matozy)

badania autoimmunologiczne (przeciwciała prze­ciw­jądrowe, anty-LKM, prze­ciw­ciała prze­ciw mię­śniom gła­dkim SMA, SLA/LP, AMA, AMA-M2)

badania podstawowe (morfologia, ALT, AST, GGTP, fos­fata­za za­sa­do­wa, bili­ru­bina z fra­kcj­ami, cho­les­terol, albu­mi­ny, amo­niak, trans­feryna, D-dimer, fer­ry­tyna, żelazo, wska­źnik pro­trom­binowy i wiele innych)

Punkt pobrań krwi czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Cennik

Jak jeszcze możemy pomóc?