Szczepienia ochronne

Szczepienia są ważnym elementem ochronnym, szczególnie istotnym w przypadku osób cierpiących na przewlekłe choroby wątroby.

Szczepienia są ważnym elementem ochronnym, szczególnie istotnym w przypadku osób cierpiących na przewlekłe choroby wątroby.

W rutynowej opiece zdrowotnej nad chorymi z przewlekłymi chorobami wątroby ważna jest kwalifikacja do szczepień ochronnych mogących zmniejszyć ryzyko zaostrzenia choroby wątroby na skutek dodatkowego zakażenia czynnikami zakaźnymi. Do takich szczepionek zaliczyć należy m.in. szczepienia przeciw: grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby A i B, pneumokokom. Szczepienie przeciw pneumokokom, o czym pisze się coraz częściej ma walor ochronny u chorych z marskością wątroby na skutek zmniejszenia ryzyka samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej.

Po wcześniejszym umówieniu szczepienia (w miarę ich dostępności) można wykonać podczas konsultacji w naszej przychodni.

Lista i koszt szczepionek znajduje się w naszym cenniku.

Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Prawidłowo przeprowadzone szczepienie (wg jednego z kilku możliwych schematów indywidualnie dobranych przez lekarza) z następowym potwierdzeniem wytworzenia przeciwciał stanowi skuteczną ochroną przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B.

Zaleca się szczepienie całej populacji (od kilkunastu już lat w Polsce wszystkie noworodki szczepione są zaraz po urodzeniu), ale w szczególności konieczne jest zaszczepienie wszystkich chorych z innymi przewlekłymi chorobami wątroby (np. zakażonych wirusem typu C).

Szczepienie jest bezpieczne i bezwzględnie zalecane również u chorych z już rozwiniętą marskością wątroby (powstałej z każdej innej przyczyny niż zakażenie wzw typu B).

Przed wykonaniem szczepienia, na podstawie badań laboratoryjnych, lekarz oceni czy jest ono konieczne, gdyż część populacji na skutek kontaktu z wirusem już wcześniej wytworzyła przeciwciała i nie wymaga szczepienia. Po przebytym cyklu szczepień wskazana jest ocena jego skuteczności, której dokona lekarz na podstawie analizy poziomu swoistych przeciwciał krążących w surowicy krwi.

Cennik