Cennik

Konsultacje, szczepienia, badania

Konsultacje hepatologiczne
 • Konsultacja pierwszorazowa

  250 pln

 • Konsultacja kolejna

  200 pln

 • Konsylium składające się z dwóch hepatologów

  500 pln

Konsultacje dietetyczne
 • Konsultacja dietetyczna

  180 pln

Zabiegi
 • Krwioupust (+ morfologia, + przetoczenie 500ml 0,9% NaCl)

  220 pln

 • Paracenteza (nakłucie jamy otrzewnej i upuszczenie max. 5 l płynu puchlinowego)

  350 pln

 • Badanie ogólnie płynu puchlinowego

  75 pln

 • Posiew płynu puchlinowego

  60 pln

Badanie elastograficzne - FibroScan (pomiar włóknienia)
 • Nowi pacjenci

  250 pln

 • Pacjenci będący pod opieką Poradni

  200 pln

Badanie ultrasonograficzne
 • USG jamy brzusznej z oceną przepływów naczyń wątrobowych

  200 pln

Badania endoskopowe
 • Gastroskopia

  300 pln

 • Kolonoskopia

  490 pln

 • Znieczulenie do gastroskopii

  280 pln

 • Znieczulenie do kolonoskopii

  340 pln

 • Znieczulenie do gastroskopii i kolonoskopii

  420 pln

Pakiet hepatologiczny
 • morfologia z rozmazem automatycznym, aminotransferaza alaninowa (ALT, AlAT), aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT), fosfataza zasadowa (alkaliczna), GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza),bilirubina całkowita, lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL), glukoza na czczo, przeciwciała anty-HCV, antygen HBs

  170 pln

Pakiet WZW Typu B - pełna ocena
 • morfologia z rozmazem automatycznym, aminotransferaza alaninowa (ALT, AlAT), aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT), przeciwciała anty-HBe, bilirubina całkowita, wiremia HBV, FibroScan, USG jamy brzusznej z przepływami w naczyniach wątrobowych

  850 pln

Pakiet WZW Typu B - kontrolna wizyta
 • morfologia z rozmazem automatycznym, aminotransferaza alaninowa (ALT, AlAT), aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT), wiremia HBV

  390 pln

Pakiet marskość wątroby
 • morfologia z rozmazem automatycznym, aminotransferaza alaninowa (ALT, AlAT), aminotransferaza asparaginianowa (AST, AspAT), fosfataza zasadowa (alkaliczna), GGTP, albuminy, bilirubina całkowita, wskaźnik protrombinowy (INR), kreatynina, alfa-fetoproteina (AFP), USG jamy brzusznej z przepływami w naczyniach wątrobowych, gastroskopia

  600 pln

Szczepienia
Rodzaj szczepienia Nazwa szczepionki Liczba dawek / pełny cykl Cena za 1 dawkę
przeciw WZW typu A Avaxim 2 dawki 200 pln
przeciw WZW typu A Havrix Adult 2 dawki 4 pln
przeciw WZW typu B Engerix B 3 dawki 90 pln
przeciw WZW typu B Euvax 3 dawki 70 pln
skojarzone przeciw WZW typu A i B Twinrix 3 dawki 270 pln
przeciw grypie Vaxigrip Tetra 1 dawka 50 pln

Do kosztu szczepionki/szczepionek trzeba doliczyć kwalifikację i wykonanie szczepień w cenie 100 pln.

Badania podstawowe
Badanie Czas oczekiwania Cena
Morfologia 1 dzień 20,00 pln
Płytki krwi 1 dzień 20,00 pln
Albumina 1 dzień 20,00 pln
Fosfataza alkaliczna (ALP) 1 dzień 20,00 pln
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 1 dzień 20,00 pln
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 1 dzień 20,00 pln
Bilirubina całkowita 1 dzień 20,00 pln
Białko C-reaktywne (CRP) 1 dzień 25,00 pln
Żelazo 1 dzień 20,00 pln
Ferrytyna 1 dzień 45,00 pln
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 1 dzień 20,00 pln
Glukoza 1 dzień 20,00 pln
Proteinogram + Białko całkowite 5 dni 40,00 pln
dimer D 2 dni 36,00 pln
Czas protrombinowy 1 dzień 15,00 pln
Autoimmunologia
Badanie Czas oczekiwania Cena
P-ciała p/mitochondrialne (AMA) 7 dni 45,00 pln
P-ciała p/mitochondrialne AMA-M2 21 dni 80,00 pln
P-ciała p/jądrowe ANA (ANA2) 5 dni 60,00 pln
P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1 7 dni 45,00 pln
P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. SLA/LP 10 dni 45,00 pln
P-ciała p/mięśniom szkieletowym ASMA 7 dni 45,00 pln
Panel wątrobowy rozszerzony BLOT (AMA M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) (IB) 10 dni 260,00 pln
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA 7 dni 70,00 pln
P-ciala p/endomysium IgA (IIF) 7 dni 80,00 pln
Diagnostyka infekcji
Badanie Czas oczekiwania Cena
P-ciała p/HAV IgM 7 dni 55,00 pln
P-ciała p/HAV total 7 dni 75,00 pln
P-ciała p/HBc całkowite 1 dzień 40,00 pln
P-ciała p/HBc IgM 7 dni 50,00 pln
P-ciała p/HBe 7 dni 50,00 pln
P-ciała p/HBs 1 dzień 35,00 pln
P-ciała p/HCV 1 dzień 35,00 pln
Antygen HBe 7 dni 50,00 pln
Antygen HBs 1 dzień 27,00 pln
Badania genetyczne
Badanie Czas oczekiwania Cena
HCV RNA jakościowo 15 dni 180,00 pln
HBV DNA ilościowo 15 dni 320,00 pln
Badanie genetyczne w kierunku zespołu Gilberta 3-4 tygodnie 220,00 pln
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do hemochromatozy - 4 najczęstsze mutacje w genie HFE 3-4 tygodnie 310,00 pln
Markery nowotworowe
Badanie Czas oczekiwania Cena
Alfa-fetoproteina 1 dzień 35,00 pln
CA 19-9 1 dzień 35,00 pln
Antygen karcinoembrionalny CEA 1 dzień 35,00 pln
Badania inne
Badanie Czas oczekiwania Cena
Immunoglobuliny IgG całkowite 1 dzień 30,00 pln
Amoniak 3 dni 45,00 pln
Hemoglobina glikowana HBA1c 1 dzień 30,00 pln
Alfa-1-antytrypsyna 10 dni 60,00 pln
Ceruloplazmina 7 dni 50,00 pln
Kwasy żółciowe 6 dni 60,00 pln