Konsultacje hepatologiczne

Wiedzą i doświadczeniem chętnie służymy każdej osobie, która martwi się stanem swojej wątroby.

Wiedzą i doświadczeniem chętnie służymy każdej osobie, która martwi się stanem swojej wątroby.

Choroby wątroby mogą mieć charakter ostry i przewlekły. Tym samym konsultujemy i rozwiązujemy ostre, hepatologiczne problemy diagnostyczno-terapeutyczne, jak również prowadzimy stałą opieką nad osobami z przewlekłymi chorobami wątroby. Właściwa opieka ogólnolekarska, internistyczna jest szczególnie ważna w przypadku osób przewlekle chorych, z uwagi na częste interakcje chorób wątroby z innymi lekami, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów w przypadku zbyt małej świadomości medycznej lekarzy innych specjalności.

Jak jeszcze możemy pomóc?